Meer informatie op andere websites

Waardeburgh werkt samen met een aantal andere organisaties om de zorg en diensten mogelijk te maken. Via deze pagina kunt u eenvoudig naar de websites van deze organisaties.
Ook websites met relevante informatie voor cliënten (of familieleden/belangenbehartigers) zijn vermeld.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Om zorg van Waardeburgh te kunnen ontvangen heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor zorg en diensten van Waardeburgh kunt u zich wenden tot het CIZ in Gorinchem.
___________________________________________________________________________________________

Sociale Dienst Drechtsteden
Bij de Sociale Dienst van de Drechtsteden kunt u onder andere een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Verder kunt u er terecht voor informatie over voorzieningen en zorgmogelijkheden.
___________________________________________________________________________________________

Albert Schweizerziekenhuis
Waardeburgh werkt samen met het Albert Schweizerziekenhuis in Dordrecht. Mocht u na een opname in het ziekenhuis nog niet zelfstandig kunnen functioneren, dan kunt u gebruik maken van een kortdurend verblijf bij Waardeburgh.
___________________________________________________________________________________________

Salem
De aanvullende verpleeghuiszorg van Waardeburgh wordt geleverd in nauwe samenwerking met Stichting Salem.
___________________________________________________________________________________________

Wooncorporaties
Om wonen en zorg voor senioren zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, heeft Waardeburgh samenwerkingsafspraken gemaakt met verschillende wooncorporaties in de regio, waaronder Tablis Wonen, Woonkracht10 en Fien Wonen.
___________________________________________________________________________________________

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zij adviseren de overheid over de inhoud van de basisverzekering en houden de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de gaten. Zij behartigen het belang van iedereen die op grond van de Zvw en AWBZ recht heeft op zorg.
____________________________________________________________________________________________

Thuiszorg-info.nl
Waardeburgh is ook te vinden op www.thuiszorg-info.nl.
____________________________________________________________________________________________

Griendencollege
Sinds november 2008 werken Tablis Wonen en Waardeburgh op unieke wijze samen met het Griendencollege te Sliedrecht. De leerlingen van het Griendencollega kunnen door middel van een meeloopstage bij Waardeburgh kennis maken met de zorg. De leerlingen volgen deze stage bij cliënten in de huishouding in woningen van Tablis Wonen.
___________________________________________________________________________________________

Welzijnsorganisaties
Stichting Welzijnswerk in Sliedrecht, Stichting Welzijn te Alblasserdam en Servanda in Hardinxveld-Giessendam vormen belangrijke schakels in het zelfstandig kunnen blijven functioneren van senioren. Zij bieden ondersteunende, begeleidende en recreatieve activiteiten aan senioren in de regio. Waardeburgh werkt op een aantal locaties ook samen met deze organisaties.
___________________________________________________________________________________________
MEE
MEE geeft ondersteuning, informatie en advies aan mensen met en zonder beperking en hun omgeving. Voor vragen op alle levensgebieden.
___________________________________________________________________________________________
Mantelzorg
Heeft u als mantelzorgers vragen over wet- en regelgeving, geldzaken, ondersteuning of de combinatie werk en mantelzorg? Lees de informatie van mantelzorg.nl.
___________________________________________________________________________________________
Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
Nieuws en informatie rondom het onderwerp Palliatieve Zorg.
____________________________________________________________________________________________

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor AWBZ en WMO.
___________________________________________________________________________________________

Woonzorgcomplex De Maashof
Waardeburgh biedt zorgservice in het woonzorgcomplex De Maashof in Hardinxveld-Giessendam.
___________________________________________________________________________________________

Drechtzorg
Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 leden vormen gezamenlijk de organisatie Drechtzorg.