Informatie voor cliënten

Hier vindt u een aantal informatiebrochures die voor u, als cliënt of als familielid van een cliënt, nuttig zijn om door te nemen.

Op de pagina Veranderingen in de zorg hebben we een aantal documenten geplaatst met betrekking tot de veranderingen in de zorg. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de Seniorenzorglijn.

Klik op de naam om de brochure of website te openen.

Wlz-kompas - Uw zorg in een Wlz instelling
WLZ - Voorschrift zorgtoewijziging 2016 (Addendum)
Brochure CAK - Eigen bijdrage 2016
CAK - Wijzigingen in 2016
CAK - Rekenprogramma Wmo 2016
CAK - Eigen bijdrage Verpleging en verzorging 2016
CAK - Rekenprogramma WLZ 2016
CAK - Rekenprogramma pgb en modulair pakket thuis 2016
Brochure CVZ - Blinden en slechtzienden
Brochure CVZ - Doven, slechthorenden, mensen met spraak- en/of taalproblemen
Brochure CVZ - Verpleging en verzorging
Brochure Onafhankelijke cliëntondersteuning
Brochure Waardeburgh - BOPZ
Brochure Waardeburgh - Informatie locaties Waardeburgh
Brochure Overslydrecht - Zorg met respect en vrijheid
Brochure Waardeburgh - WGBO
Brochure Waardeburgh - Cliëntinformatie
Procedure Zorgweigering Waardeburgh
Overzicht aanvullende diensten van Waardeburgh
Brochure Waardeburgh - Wat te doen bij een klacht of advies?
Vertrouwenspersonen en klachtencommissie Waardeburgh
Gedragscode voor medewerkers van Waardeburgh
Meldcode Ouderenmishandeling
Brochure Mentorschap - Als de ander niet meer zelf kan beslissen
In- en uitsluitcriteria 2016: Thuiszorg
In- en uitsluitcriteria 2016 : Intramuraal en BG-groep
Brochure Waardeburgh - Klokkenluidersregeling