Update coronavirus

25 juni 2020


Bezoekregeling vanaf 1 juli
Vanaf woensdag 1 juli mag elke bewoner twee bezoekers per keer ontvangen. Dit mogen elk bezoek andere personen zijn. Er zit geen bezoeklimiet per week aan gebonden. Het volledige tijdsblok mag benut worden. Het is niet meer nodig om het bezoek van tevoren af te spreken via de EVV-er. Bezoekers kunnen zelf bij binnenkomst intekenen op de intekenlijst. Daarbij tekenen zij ervoor dat zij voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

Kappers, pedicures, schoonheidssalon en winkeltjes
De kapsalons, pedicures, schoonheidssalon en de winkeltjes in onze zorgcentra gaan vanaf woensdag 1 juli ook weer open voor externe bezoekers. Ook mogen externe eigen kappers en pedicures weer naar bewoners.

Restaurants: bewoners aanleunwoningen welkom
De restaurants in de zorgcentra zijn vanaf maandag 6 juli ook toegankelijk voor bewoners van de aangrenzende aanleunwoningen. Externe bezoekers en familie kunnen nog niet komen eten in het restaurant.

9 juni 2020


Bezoekregeling vanaf 15 juni
De bewoners mogen vanaf 15 juni twee keer per week twee bezoekers ontvangen. Voor een echtpaar dat in een van onze zorgcentra woont, geldt vier bezoekers. De huisregels voor het bezoek zorgcentra zijn aangepast aan de nieuwe maatregelen. U vindt deze in het document ‘Huisregels bezoek zorgcentra’.
 
Wandelen
Vanaf maandag 15 juni is het mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen buiten een wandeling te maken. Er zijn hiervoor wel een aantal randvoorwaarden opgesteld.
 • De bezoeker voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden (huisregels) voor bezoek.
 • De bezoeker en bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers.
 • De bezoeker en bewoner bezoeken geen drukke plekken.

Begeleiding ziekenhuis
Indien uw naaste naar het ziekenhuis moet voor controle of onderzoek mag vanaf 15 juni één familielid hem of haar begeleiden. U krijgt hiervoor een mondkapje uitgereikt met het verzoek om dit te dragen.

27 mei 2020


Bezoekregeling vanaf 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni kunnen de bewoners één keer per week één vaste bezoeker ontvangen. De bewoner bepaalt, voor zover hij of zij hiertoe in staat is, of hij of zij bezoek wil ontvangen en wie er van de bezoekregeling gebruik mag maken. Voor bewoners van een PG-afdeling bespreekt de EVV’er met de eerste contactpersoon wie de vaste bezoeker wordt. Verder zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het bezoek. De voorwaarden zijn te vinden in de “Huisregels voor bezoek”. Daarnaast informeren we bij bezoekers over hun gezondheidssituatie naar aanleiding van de "Checklist gezondheid bezoeker".

20 mei 2020


Kappers en pedicures
De bewoners van de zorgcentra kunnen gebruikmaken van de kapsalons in de locaties en de vaste pedicures waar Waardeburgh afspraken mee heeft. De locatie blijft voorlopig gesloten voor externen; dus ook voor kappers en pedicures van buitenaf. We begrijpen dat bewoners graag door hun eigen, vertrouwde kapper of pedicure wordt behandeld. Maar in deze fase blijven we de contacten met ‘buiten’ zoveel mogelijk beperken, om zo het risico voor al onze bewoners zo klein mogelijk te houden. De bewoners kunnen voorlopig terecht bij de vaste kappers en pedicures; voor meer informatie kan men contact opnemen met de EVV'er.

7 mei 2020


Premier Rutte heeft in de persconferentie van 21 april jl. aangekondigd dat onder andere de bezoekmaatregel in verpleeghuizen wordt verlengd tot woensdag 20 mei. Een verdrietige mededeling. Velen hadden gehoopt op enige versoepeling.

Tentbezoek
We merken dat iedereen zijn of haar best doet om het beste van de situatie te maken. Maar we merken ook dat het niet altijd meevalt. Vooral onze bewoners en hun familie missen elkaar. Vooruitlopend op het besluit van minister Hugo de Jonge om de RIVM-maatregelen omtrent het bezoek in het verpleeghuis te versoepelen, hebben wij een vertaling gemaakt naar onze eigen zorgcentra. Vanaf vrijdag 8 mei a.s. kunt u uw naaste bezoeken via een tentbezoek. In elke locatie is een ruimte beschikbaar waarin een scheidingswand is geplaatst. Zo kunt u op gepaste afstand uw naaste zien en met een geluidsverbinding met elkaar praten.

Bezoekregels
Aan het bezoek zijn een aantal regels verbonden. Deze hebben wij voor u samengevat en staan in dit document. De belangrijkste zijn:
 • Bezoek kan plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag op bepaalde tijden.
 • Er kan maar één bewoner tegelijk van de mogelijkheid gebruikmaken. Om iedereen een kans te geven om op bezoek te gaan, kunt u een tijdstip reserveren. In de bijlage staan de tijden en het mailadres waar u een bezoek kunt aanvragen.
 • Een bezoek duurt in totaal 30 minuten.
 • Bij (verdenking van) corona op de afdeling van de bewoner is tentbezoek voor de bewoners van die afdeling helaas niet mogelijk.
 • Bij gezondheidsklachten van de bewoner of van familie is bezoek helaas niet mogelijk.

Afspraak maken
Voor een tentbezoek moet u in principe één werkdag van tevoren een afspraak maken. Geef bij het reserveren meerdere opties door, zodat wij kunnen reageren met het tijdstip dat nog vrij is.

Bezoekregeling
Onze bezoekregeling geldt tot nader orde. Naar aanleiding van eventuele landelijke wijzigingen betreffende de bezoekersregelingen bekijken wij eerst intern hoe deze binnen Waardeburgh toepasbaar zijn. Deze wijzigingen worden dan wederom per brief of e-mail naar u gecommuniceerd.

2 april 2020


Het kabinet heeft dinsdag 31 maart bekendgemaakt dat alle maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s.

Bezoekregeling
Het verlengen van de maatregelen, betekent dat ook het bezoek in de locaties beperkt blijft tot en met 28 april. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen in de terminale fase. Zij mogen dagelijks twee vaste bezoekers ontvangen, in overleg en afstemming met de EVV’er.
De bezoekregeling staat ver af van de manier waarop we zorg willen verlenen. Dat geeft een gevoel van onmacht. Vooral bij u, maar ook bij onze medewerkers. De veiligheid van alle bewoners weegt zwaar in deze besluiten.

Beeldbellen
Er wordt door bewoners en familie veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te beeldbellen. Elke locatie is uitgerust met een aantal tablets die hiervoor gebruikt kunnen worden. De activiteitenbegeleiders helpen de bewoners hierbij. Het is niet hetzelfde als een echt bezoek, maar het kan fijn zijn om elkaar op deze manier toch te kunnen zien. En ook tijdens het beeldbellen kunt u samen iets doen. Bijvoorbeeld:
 • Een verhaal voorlezen.
 • Samen zingen.
 • Op afstand een spelletje doen.
 • Oude familiefoto’s bekijken.

Zomaar wat ideeën om invulling te geven aan het beeldbellen. Wilt u ook gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met de activiteitenbegeleider of EVV’er.  

Post
Normaalgesproken halen familieleden voor veel bewoners de post op. Met alle maatregelen die van kracht zijn, gaat dat nu anders. In veel gevallen zijn daar al afspraken over gemaakt. Als dit voor u nog niet zo is, kunt u contact opnemen met de EVV’er.

Wasservice: overdracht in de sluis
Doet u de was voor een bewoner? In de vorige brief stond dat u de was kunt ophalen en terugbrengen bij de receptie van de locatie. We willen u nu vragen of u de was kunt plaatsen en ophalen in de sluis (na de voordeur). Dit wordt in veel gevallen al gedaan en we hebben gemerkt dat deze werkwijze handig is voor de medewerkers.

Speciaal keuzenummer Seniorenzorglijn
We kunnen ons goed voorstellen dat u zich zorgen maakt. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de EVV’er of de manager integrale zorg. Daarnaast kunt u met vragen rondom het coronavirus ook bellen naar: (0800) 456 0 456, keuze 4.

19 maart 2020


Sjuttul
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is besloten dat alleen de hoogstnoodzakelijke Sjuttulritten gereden worden. Onder hoogstnoodzakelijk verstaan we:
-
Afspraak in/bij:
o
Huisarts
o
Ziekenhuis
o
Specialist
-
Noodzakelijke boodschappen, indien uw familie/mantelzorger niet in staat is die voor u te doen.
U kunt een rit reserveren via de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.

Activiteiten worden geannuleerd
Het gaat om:
 • Alle activiteiten die plaatsvinden in de zorgcentra waar mensen van buitenaf naartoe kunnen komen
 • De ‘activiteiten in de wijk’ (voorheen sociëteiten) in de zorgcentra gaan ook niet door. De ‘activiteiten in de wijk’ die plaatsvinden buiten de zorgcentra gaan wel door.
 • De themamaaltijden in de restaurants.

Cliënten dagbesteding
Heeft u last van onderstaande klachten:
 • Hoesten
 • (Neus) verkoudheid
 • Koorts
Of heeft u onlangs contact gehad met een persoon die positief is getest op het virus? Dan vragen wij u om niet naar een van onze locaties te komen voor dagbesteding.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland