Cliëntenraad De Waard

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

De cliëntenraad van De Waard is bereikbaar via e-mailadres clientenraaddw@waardeburgh.nl en bestaat uit de volgende leden:

De heer J. Erkelens

Secretaris, tevens lid van de Centrale Cliëntenraad

De heer C. Kuit

Lid van de Centrale Cliëntenraad

Mevrouw B. Minkelis-Wolters

notFound

Mevrouw G. Baas-Korevaar

notFound

Mevrouw H. Boelaarts-van den Hil

notFound

De heer F. Maas