Cliëntenraad De Waard

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

Voor het telefoonnummer en e-mailadres van de secretaris kunt u contact opnemen met de receptie van locatie De Waard.

De cliëntenraad van Zorgcentrum locatie De Waard bestaat uit de volgende leden:

De heer J. Erkelens

Secretaris, tevens lid van de Centrale Cliëntenraad

De heer C. Kuit

Lid van de Centrale Cliëntenraad

Mevrouw A. Mulder

Mevrouw J.C. Korevaar-Verschoor

Mevrouw B. Minkelis-Wolters