Cliëntenraad Overslydrecht

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

Voor het telefoonnummer en e-mailadres van de secretaris kunt u contact opnemen met de receptie van locatie Overslydrecht.

De cliëntenraad van zorgcentrum Overslydrecht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw A. Mudde

Lid Centrale Cliëntenraad

De heer W.H. Blanken

Lid Centrale Cliëntenraad
notFound

De heer A. Damming

notFound

Mevrouw T. Buyk

notFound

Mevrouw A. de Groot-Vink