Cliëntenraad Parkzicht

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

Voor het telefoonnummer en emailadres van de secretaris kunt u contact opnemen met de receptie van locatie Parkzicht.

De cliëntenraad van zorgcentrum Parkzicht bestaat uit de volgende leden:

De heer H. Spreeuwers

 

De heer J. Twigt

 

Mevrouw C. Versteeg-Hoekwater

Voorzitter, tevens lid van de Centrale Cliëntenraad

Mevrouw L. Huisman

 

Mevrouw B. Schop-de Vroed

 

Mevrouw M. Anker-Prins