Cliëntenraad Pedaja

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

De cliëntenraad van Pedaja is bereikbaar via e-mailadres clientenraadpedaja@waardeburgh.nl en bestaat uit de volgende leden:

De heer F. Geerlof

Voorzitter, tevens lid van de Centrale Cliëntenraad

De heer J.L. Evertse

Secretaris, tevens Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Mevrouw A.N. Stout - Kazen

 
notFound

De heer P. Sterrenburg

notFound

Mevrouw B. Trapman-Advocaat

notFound

Mevrouw J. Riphagen

notFound

De heer A. van Houwelingen