• Home
  • Nieuws
  • Berichtgeving over lopers in wooncomplexen

Berichtgeving over lopers in wooncomplexen

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers over het gebruik van lopers in bepaalde wooncomplexen, hebben wij de volgende verklaring gedeeld.

'In het verleden is er met Tablis een contract afgesloten dat Waardeburgh de voorkeurszorgaanbieder is in het complex De Tuinfluiter in Sliedrecht. Bewoners tekenen bij het aangaan van een huurovereenkomst, tevens overeenkomst zorgalarmering van Waardeburgh. Hierin staat dat Waardeburgh toegang tot de woning heeft wanneer daar aanleiding toe is, dus wanneer Waardeburgh een alarmmelding ontvangt. In het contract is tevens meegenomen dat Waardeburgh de recreatieruimte in De Tuinfluiter beheert. Hier organiseren wij regelmatig activiteiten waar de bewoners aan deel kunnen nemen.

De meeste appartementen in het complex zijn voorzien van een normaal slot. Op deze sloten past een loper, welke door Tablis in bruikleen is gegeven en wordt bewaard bij Waardeburgh. Sommige bewoners hebben reeds een ander slot in hun voordeur laten zetten, waar deze loper niet op past. Waardeburgh is van mening dat het in bezit hebben van een loper in deze huidige tijd geen gewenste situatie meer is en is met Tablis al enige tijd in overleg hoe we dit het beste kunnen oplossen en aanpassen. Deze beslissing willen wij zorgvuldig nemen en kost tijd. Veiligheid van de bewoners staat bij Waardeburgh bovenaan.

Helaas is het in het verleden wel eens voorgekomen dat een medewerker ongevraagd de woning is binnengegaan. We betreuren natuurlijk de overlast die daarbij is ontstaan. De regel is dat medewerkers alleen ‘ongevraagd’ een woning ingaan, wanneer zij een alarmmelding ontvangen en er geen reactie van de bewoner komt of wanneer zij alarmerende geluiden binnen horen, zodat de medewerker kan controleren wat er aan de hand is. Daarnaast komt de medewerker ‘gevraagd’ de woning, als de bewoners niet zelfstandig de voordeur kan openen, wanneer er zorg verleend moet worden, zoals uit bed helpen, aangekleed moet worden of medicijnen toegediend moet worden. De bewoner is hier ten alle tijden van op de hoogte dat de medewerker langs komt.
Wij  hebben enige jaren geleden wel eens een klacht over bovenstaande ontvangen. Wij gaan altijd met de klager en de betreffende medewerker in de gesprek. Klachten worden altijd serieus genomen en netjes behandeld, waarna klager en Waardeburgh het altijd eens zijn geworden.’

Heeft u nog vragen over bovenstaande, neemt u dan contact op met uw contactverzorgende.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland