Cliëntenraad

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

Waardeburgh heeft vier zorgcentra in de regio. Elk zorgcentrum heeft een eigen CR. Een aantal leden hebben ook zitting in de Centrale Cliëntenraad. Op deze manier is er goed overleg tussen de Cliëntenraden van de vier locaties en met de Raad van Bestuur van Waardeburgh.

Secretarissen cliëntenraden:
-
De Waard, de heer J. Erkelens
-
Parkzicht, vacature
-
Overslydrecht, mevrouw A. Mudde
-
Pedaja, de heer J.L. Evertse

Secretaris Centrale Cliëntenraad
Voor de functie secretaris van de Centrale Cliëntenraad is momenteel niemand aangewezen. De werkzaamheden worden verdeeld onder de leden.

De leden van de verschillende clientenraden zijn bereikbaar onder een eigen e-mailadres.
Cliëntenraad De Waard :       clientenraaddw@waardeburgh.nl
Cliëntenraad Overslydrecht : clientenraadoverslydrecht@waardeburgh.nl
Cliëntenraad Parkzicht :        clientenraadparkzicht@waardeburgh.nl
Cliëntenraad Pedaja :            clientenraadpedaja@waardeburgh.nl