Cliëntenraad

Een cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van alle bewoners. Ze praten mee over het beleid van de instelling.

De leden van de CR hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met cliënten die zorg thuis ontvangen. Zij vragen dan onder andere naar hun tevredenheid over de zorg en diensten van Waardeburgh. Ze gaan ook na of er klachten of problemen die moeten worden opgelost.

Waardeburgh heeft vier zorgcentra in de regio. Elk zorgcentrum heeft een eigen CR. Een aantal leden hebben ook zitting in de Centrale Cliëntenraad. Op deze manier is er goed overleg tussen de Cliëntenraden van de vier locaties en met de Raad van Bestuur van Waardeburgh.

Secretarissen cliëntenraden:
-
De Waard, de heer J. Erkelens
-
Parkzicht, de heer J. Drenkelford
-
Overslydrecht, mevrouw A. Mudde
-
Pedaja, de heer J.L. Evertse

Secretaris Centrale Cliëntenraad
De heer J. Drenkelford.

Voor telefoonnummers en e-mailadressen van de secretarissen kunt u contact opnemen met de receptie van de betreffende locatie.