Brochures

Informatie over wonen en verblijven bij Waardeburgh

Wanneer u in een zorgcentrum van Waardeburgh komt wonen, bespreekt de woonzorgconsulent samen met u en uw familie tijdens het intakegesprek uw leefgewoonten en zorgwensen. Samen maken we afspraken over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken, financiën en wasverzorging.

Naast de afspraken die we samen maken, kunnen we ons voorstellen dat u ook veel vragen heeft. Waar heb ik recht op, nu ik een zorgcentrum woon? Wat kan de cliëntenraad voor mij betekenen? Hoe wordt omgegaan met mijn privacy? Allemaal vragen die we graag voor u beantwoorden. Het is ook prettig om een en ander na te lezen.

Op deze pagina leest u alles wat u wilt weten over wonen en verblijven bij Waardeburgh. Ook als u zich oriënteert, kan deze informatie nuttig voor u zijn. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij het servicepunt van Waardeburgh. Zij zijn bereikbaar via de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.

Cliëntinformatiegids
Overslydrecht - Zorg met respect en vrijheid
BOPZ
Zorgweigering
Klachtenregeling
Eerste contactpersoon

Algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) Publieksfolder
Algemene voorwaarden VVT
Bijzondere module - Zorg met verblijf (wlz)
Bijzondere module - Eerstelijnsverblijf (Zvw)
Bijzondere module - Geriatrische revalidatie
Bijzondere module - Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT)
Bijzondere module - Wijkverpleging

Zorginstituut Nederland - website
Wlz-kompas - Uw zorg in een Wlz instelling
Wlz - Voorschrift zorgtoewijziging 2016 (Addendum)
Brochure CVZ - Blinden en slechtzienden
Brochure CVZ - Doven, slechthorenden, mensen met spraak- en/of taalproblemen
Brochure CVZ - Verpleging en verzorging
Brochure Onafhankelijke cliëntondersteuning
Brochure Waardeburgh - WGBO
Vertrouwenspersonen en klachtencommissie Waardeburgh
Reglement regionale externe klachtenadviescommissie Drechtstreden
Meldcode Ouderenmishandeling
Brochure Mentorschap - Als de ander niet meer zelf kan beslissen
In- en uitsluitcriteria 2016: Thuiszorg
In- en uitsluitcriteria 2016 : Intramuraal en BG-groep
Brochure Waardeburgh - Klokkenluidersregeling

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland