Handige links

Meer informatie op andere websites

Waardeburgh werkt samen met een aantal andere organisaties om de zorg en diensten mogelijk te maken. Via deze pagina kunt u eenvoudig naar de websites van deze organisaties. Ook websites met relevante informatie voor cliënten (of familieleden/belangenbehartigers) zijn vermeld.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Om zorg van Waardeburgh te kunnen ontvangen heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor zorg en diensten van Waardeburgh kunt u zich wenden tot het CIZ in Gorinchem.

Sociale Dienst Drechtsteden
Bij de Sociale Dienst van de Drechtsteden kunt u onder andere een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Verder kunt u er terecht voor informatie over voorzieningen en zorgmogelijkheden.

Albert Schweitzerziekenhuis
Waardeburgh werkt samen met het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Mocht u na een opname in het ziekenhuis nog niet zelfstandig kunnen functioneren, dan kunt u gebruik maken van een kortdurend verblijf bij Waardeburgh.

Salem
De aanvullende verpleeghuiszorg van Waardeburgh wordt geleverd in nauwe samenwerking met Stichting Salem.

Wooncorporaties
Om wonen en zorg voor senioren zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, heeft Waardeburgh samenwerkingsafspraken gemaakt met verschillende wooncorporaties in de regio, waaronder Tablis Wonen, Woonkracht10 en Fien Wonen.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zij adviseren de overheid over de inhoud van de basisverzekering en houden de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de gaten. Zij behartigen het belang van iedereen die op grond van de Zvw en AWBZ recht heeft op zorg.

Welzijnsorganisaties
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Stichting Welzijn Alblasserdam en Servanda in Hardinxveld-Giessendam vormen belangrijke schakels in het zelfstandig kunnen blijven functioneren van senioren. Zij bieden ondersteunende, begeleidende en recreatieve activiteiten aan senioren in de regio. Waardeburgh werkt op een aantal locaties ook samen met deze organisaties.

MEE
MEE geeft ondersteuning, informatie en advies aan mensen met en zonder beperking en hun omgeving. Voor vragen op alle levensgebieden.

Mantelzorg
Heeft u als mantelzorgers vragen over wet- en regelgeving, geldzaken, ondersteuning of de combinatie werk en mantelzorg? Lees de informatie van mantelzorg.nl.

Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
Nieuws en informatie rondom het onderwerp Palliatieve Zorg.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor AWBZ en WMO.

Drechtzorg
Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 leden vormen gezamenlijk de organisatie Drechtzorg.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland