Informatie voor verwijzers

Stichting Waardeburgh is een protestant-christelijke organisatie. Wij bieden een breed pakket van ondersteuning en zorg aan huis en in onze zorgcentra. Daarnaast hebben wij een aantal extra diensten voor senioren die nog thuis wonen, zoals de sociëteiten, vervoer met de Sjuttul, maaltijden in onze restaurants en het ledenprogramma Waardeburghplus.

Feiten en cijfers
Waardeburgh biedt haar zorg- en dienstverlening in de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht.

Waardeburgh heeft:
- het Gouden Prezo-keurmerk;
- ruim 700 medewerkers en 500 vrijwilligers;
- 500 cliënten intramuraal (verspreid over vier zorgcentra);
- 300 cliënten extramuraal;
- ruim 30% aandeel verzorging en verpleging in het zorggebied;
- ruim 30% aandeel thuiszorg in het zorggebied.

Meer informatie voor:
Huisartsen en wijkverpleegkundigen
Gemeenten
Kerken