Jaarcijfers

Jaarverslag
Stichting Waardeburgh publiceert jaarlijks een verslag van al haar werkzaamheden en besteding van middelen. Hiervoor wordt een jaarverslag opgesteld. Deze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden.

2018
Jaarbeeld 2018
Jaarrekening 2018
Kwaliteitsverslag 2018

2017
Jaarbeeld 2017
Jaarrekening 2017
Kwaliteitsverslag 2017

2016
Jaarrekening 2016
Maatschappelijk jaarverslag 2016

Stichting Waardeburgh, Bonkelaarplein 12 te Sliedrecht, is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer (RSIN) 8084 15732. Het bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur van een persoon. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer B.P. de Wit.

Beloningsbeleid
Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele CAO VVT. Bestuurders worden betaald binnen de normen van de WNT2. Volgens de governancecode 2017 zijn de overige kosten samenhangend met de activiteiten van de raad van bestuur als volgt:
Vaste en andere onkostenvergoedingen          nihil
Binnenlandse reiskosten                                   € 6.664
Opleidingskosten                                              nihil
Representatiekosten                                         €   492
Overige kosten                                                  nihil