Jaarverslag

Stichting Waardeburgh publiceert jaarlijks een verslag van al haar werkzaamheden en besteding van middelen. Hiervoor wordt een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Daarnaast heeft Waardeburgh in 2017 naar aanleiding van het 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg' van het Zorginstituut Nederland een kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd in een kwaliteitsverslag. Waardeburgh kiest ervoor om niet alleen over de verpleeghuiszorg te rapporteren, maar over het ruimere pakket van intramurale en deels extramurale dienstverlening. Ten slotte is in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een bezettingsoverzicht verpleeghuiszorg opgesteld.

2020


Kwaliteitsverslag 2020

2019


Jaarbeeld 2019
Jaarrekening 2019
Kwaliteitsverslag 2019

2018


Jaarbeeld 2018
Jaarrekening 2018
Kwaliteitsverslag 2018

2017


Jaarbeeld 2017
Jaarrekening 2017
Kwaliteitsverslag 2017

2016


Jaarrekening 2016
Maatschappelijk jaarverslag 2016

Fiscaal numme

r


Stichting Waardeburgh, Bonkelaarplein 12 te Sliedrecht, is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer (RSIN) 8084 15732. Het bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur van een persoon. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer B.P. de Wit.

Beloningsbeleid


Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele CAO VVT. Bestuurders worden betaald binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens de governancecode 2019 zijn de overige kosten samenhangend met de activiteiten van de raad van bestuur als volgt:
  • Vaste en andere onkostenvergoedingen: nihil
  • Binnenlandse reiskosten: € 6.269
  • Opleidingskosten: € 2.205
  • Representatiekosten: € 180
  • Overige kosten: 602

Het beleid declaraties van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland