Jaarverslag en ANBI informatie

Jaarverslag
Stichting Waardeburgh publiceert jaarlijks een verslag van al haar werkzaamheden en besteding van middelen.  Hiervoor wordt een jaarverslag opgesteld. Deze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden.

Jaarbeeld 2017

Jaarrekening 2016
Maatschappelijk jaarverslag 2016

ANBI
Stichting Waardeburgh heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn voor u aftrekbaar voor de belasting.
Op deze pagina leest u de informatie die we als stichting met ANBI-status verplicht zijn te publiceren. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Stichting Waardeburgh, Bonkelaarplein 12 te Sliedrecht, is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer (RSIN) 8084 15732. Het bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur van een persoon. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer B.P. de Wit.

Beloningsbeleid
Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele CAO VVT. Bestuurders worden betaald binnen de normen van de WNT2. Volgens de governancecode 2017 zijn de overige kosten samenhangend met de activiteiten van de raad van bestuur als volgt:
Vaste en andere onkostenvergoedingen          nihil
Binnenlandse reiskosten                                   € 6.664
Opleidingskosten                                              nihil
Representatiekosten                                         €   492
Overige kosten                                                  nihil