Kwaliteit

In januari 2017 is het 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg' van het Zorginstituut Nederland (ZiN) vastgesteld. Dit is een mijlpaal in de kwaliteitsontwikkeling voor de hele sector. Naar aanleiding van dit kwaliteitskader heeft Waardeburgh in overleg met medewerkers, de cliëntenraad en de ondernemingsraad- een kwaliteitsplan opgesteld waarin we onze ontwikkelingen en verbeterplannen beschrijven.

Dit kwaliteitsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in een kwaliteitsverslag. Waardeburgh kiest ervoor om niet alleen over de verpleeghuiszorg te rapporteren, maar over het ruimere pakket van intramurale en deels extramurale dienstverlening.

Kwaliteitsverslag 2018
Kwaliteitsverslag 2017