Waardevolle zorg

Visie
Waardeburgh is een organisatie die, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zorg en ondersteuning biedt aan ouder-wordende-mensen die een beroep op ons doen. Waardeburgh staat bekend als een organisatie die oudere mensen ondersteunt in een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. Waardeburgh garandeert een kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde zorg. Thuis of in een passende woonomgeving verleent Waardeburgh haar diensten.

Onder zorg verstaat Waardeburgh het aanbieden van alle diensten en middelen, binnen de reikwijdte van onze organisatie, die bijdragen aan het welbevinden van de cliënt.

Kwaliteit, innovatie en dienstbaarheid zijn vanzelfsprekende zaken voor onze organisatie.

Wij willen een vooruitstrevende en daadkrachtige zorgaanbieder zijn.
Interne en externe groei, zowel kwantitatief als kwalitatief, worden nagestreefd in de vorm van geleidelijkheid en een verantwoorde bedrijfsvoering.

De cliënt wordt benaderd en gezien als een mens met een te respecteren eigenwaarde en als medeverantwoordelijke partner binnen het zorgproces. De kwaliteit van leven wordt niet alleen door Waardeburgh gerealiseerd en gewaarborgd, met name de cliënt heeft hierin een centrale rol. De inbreng van de familie en omgeving van de cliënt, met betrekking tot mogelijke mantelzorgactiviteiten, vormen een wezenlijk onderdeel in het totale zorgproces.

Het behoud van onze christelijke identiteit is van fundamenteel belang voor ons bestaansrecht.
Van iedere medewerker wordt verwacht vanuit onze identiteit de zorg aan te bieden en de begrippen
 
wederzijds respect                   wederzijds vertrouwen                  gelijkwaardigheid

uit te dragen en voor te leven.

Binnen alle geledingen van de organisatie dienen wij op creatieve en innovatieve wijze mogelijkheden en kansen optimaal te benutten om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken.

Meerjarenbeleid 2019-2023
Waardeburgh heeft een duidelijk visie op de komende jaren. Benieuwd naar deze plannen? Bekijk dan ons meerjarenbeleid 2019-2023.