Artikel Zorgvisie: Leren van elkaar

Vorig jaar is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geintroduceerd. Daarin staat de eis vermeld dat er lerende netwerken gevormd moeten worden om tot een optimale zorg te komen.
Samen met zorginstellingen Zorgwaard, Crabbehoff en De Blije Borgh is een lerend netwerk opgericht, genaamd Care4Q. Regelmatig komen de instellingen bij elkaar om informatie uit te wisselen.
In vakblad Zorgvisie Magazine van augustus 2018 staat een artikel over dit netwerk.
Terug