Lintje voor bestuurder Peter de Wit

Op de dag dat de heer Peter de Wit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Waardeburgh, tijdens de kerkdienst in de Kerk aan de Haven afscheid nam als voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Waalwijk wachtte hem een verrassing. De heer De Wit werd namelijk na afloop benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als vrijwilliger en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij kreeg het bijbehorende lintje uit handen van de burgemeester van de gemeente Waalwijk, de heer Kleijngeld.

Verdiensten van decorandus
2003 – heden Ouderling-kerkrentmeester, voorzitter College van kerkrentmeesters, lid Kerkenraad, lid
            dagelijks bestuur Kerkenraad
2004 – heden Voorzitter bestuur Stichting Elja Vlas
2004 – 2009 Bestuurslid van Protestantse Stichting De Haven
2011 – heden Lid hoofdbestuur en lid dagelijks bestuur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de Protestantse
            Kerk in Nederland (afgekort VKB) met als portefeuille gebouwen en monumenten, waaronder de
            commissies gebouwen, orgelzaken en begraafplaatsen vallen
2012 – heden Lid resp. voorzitter Raad van Commissarissen van Woonstichting Land van Altena
2014 – heden vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Willem van Oranje
1998 – 2008 Bestuurslid (vanaf 1998), Voorzitter (vanaf 2002) voor CDA Waalwijk
Terug