Nieuwe piano voor verpleeghuis Overslydrecht

In Waardeburgh verpleeghuis Overslydrecht in Sliedrecht is een nieuwe piano geplaatst. De aanschaf van de vervangende piano is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Waardeburgh. Deze stichting zet zich in om financiële middelen bijeen te krijgen waarmee voor de bewoners van de zorgcentra van Waardeburgh dingen bekostigd worden die niet vanuit het reguliere budget betaald kunnen worden.

Om deze piano ‘officieel’ in gebruik te nemen, organiseerde Waardeburgh op maandag 25 september jl.  een koffieconcert voor bewoners van het zorgcentrum. Dit concert werd verzorgd door de heer A. Tahaparij, die tevens werkzaam is bij Waardeburgh. De bewoners luisterde ademloos naar de prachtige muziekstukken. Het verpleeghuis is erg blij met deze schenking en hoopt dat er in de toekomst nog veel muzikaal plezier aan beleefd wordt.
Terug