Rwandees werkbezoek in De Waard te Alblasserdam

Afgelopen week was er op uitnodiging van de Alblasserdamse kerken een groep mensen uit Rwanda op werkbezoek. Twee predikanten en twee schooldirecteuren kwamen uit Rwanda om samen met afgevaardigden uit de Alblasserdamse kerken van elkaar te leren en de onderling band te versterken. Vrijdag 2 november jl. stond er een werkbezoek aan Waardeburgh zorgcentrum De Waard in Alblasserdam op het programma. Men was benieuwd hoe de zorg aan ouderen en in het bijzonder de geestelijke zorg en het pastoraat handen en voeten krijgt in het zorgcentrum. Philip Bezemer vertelde over de manier waarop hij de geestelijke zorg vorm gaf en door Janny van Bockel, die als vrijwilliger de bijbeluurtjes leidt, werd samen met een enthousiaste deelnemer verteld hoe bewoners van De Waard zelf hun bijbelstudie vormgeven. Uiteraard werd ook ingegaan op de manier waarop de ouderenzorg in Nederland is georganiseerd. Een heel verschil met Rwanda waar ouderen tot het einde van hun leven deel uit blijven maken van de dorpsgemeenschap. Het bezoek dat over en weer erg leerzaam was, werd afgesloten met een rondleiding door de zorglocatie.
Terug