Vervolgonderzoek samenwerking Present en Waardeburgh

Zorgorganisaties Present en Waardeburgh zijn begin 2017 een onderzoek gestart naar een eventuele samenwerking. De Raden van Toezicht van beide organisaties bespraken vorige week de bevindingen van dit onderzoek in een gezamenlijke vergadering. De voorzitters van Raden van Toezicht zien voldoende voordelen om in eigen kring te beraden over een vervolg van het onderzoek.

Deze vergadering, waarin de risico’s en de kansen voor beide organisaties inhoudelijk goed zijn doorgesproken en verkend, verliep in positieve sfeer, zodat de Raden van Toezicht met een goed gevoel verdergaan met het vervolg van het onderzoek. De belangrijkste redenen voor de samenwerking zijn het bundelen van krachten, delen van kennis en samenwerken, zodat er in de toekomst een stevige regionale positie ontstaat in de dienstverlening aan de cliënten van zowel Present als Waardeburgh.

Terug