Ondernemingraad

De belangen van de medewerkers en de organisatie worden behartigd door de Ondernemingsraad (OR). Samen met de directe overlegpartner, de Raad van Bestuur, streeft de OR naar een gezonde, op de toekomst gerichte organisatie.

Er is regelmatig een overleg met de Raad van Bestuur om de beleidsvoering te bespreken. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn bijvoorbeeld verhuizingen, verbouwing van een locatie, ARBO-gerelateerde zaken en personeelsbeleid.