Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en beleidsvorming van Waardeburgh. Zij wordt hierin ondersteund door een managementteam.

De Raad van Bestuur maakt in zijn werk gebruik van diverse adviesraden binnen de organisatie, zoals de ondernemingsraad en de cliëntenraden en identiteitscommissies van onze vier zorgcentra.

De Raad van Bestuur bestaat uit:


Peter de Wit - Voorzitter Raad van Bestuur