Raad van Toezicht

Waardeburgh heeft een Raad van Toezicht van 5 leden. De leden hebben de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer G.B. (Michiel) van der Vlies

Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw M.E. (Margreet) Kok

 

De heer A.P. (Ad) van Leeuwen

Voorzitter auditcommissie

Mevrouw drs J.P. (Joanne) Quist