Raad van Toezicht

Waardeburgh heeft een Raad van Toezicht van 5 leden. De leden hebben de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

U kunt onze Raad van Toezicht rechtstreeks benaderen door een mail te sturen naar raadvantoezicht@waardeburgh.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer G.B. (Michiel) van der Vlies

Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw M.E. (Margreet) Kok

 

De heer A.P. (Ad) van Leeuwen

Voorzitter auditcommissie

Mevrouw drs J.P. (Joanne) Quist