Voor extra warmte en aandacht

Stichting Waardeburgh is een organisatie met bijna zeshonderd medewerkers en evenveel vrijwilligers, die zich richt op de zorg en het welzijn van senioren. Wij bieden dienstverlening aan op het gebied van zorg, wonen en behandeling.

Waardeburgh beschikt over vier zorgcentra waar professionele medewerkers waardevolle zorg leveren aan onze bewoners. Daarnaast verlenen wij professionele thuiszorg en huishoudelijke hulp aan cliënten in de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. Maar ook kunnen senioren met zorgvragen bij ons terecht op onze dagbehandeling (onze sociëteiten).

Wat doen de Vrienden van Waardeburgh?
Stichting Vrienden van Waardeburgh wil het leven en welzijn van de bewoners van de zorgcentra en waar mogelijk ook van de thuiswonende cliënten van Waardeburgh nog aangenamer maken. Dat doen wij door kleinschalige projecten te realiseren, waarvoor geen geld beschikbaar is vanuit de reguliere budgetten. Het gaat hierbij niet om individuele wensen, maar om projecten waar veel bewoners van kunnen genieten. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een bijdrage voor de aanleg of herinrichting van de tuin.

Draagt u de bewoners van Waardeburgh ook een warm hart toe?
Steun dan onze stichting. Mede door uw gift kunnen wij het leven van onze bewoners en thuiswonende cliënten nét dat beetje extra kleur geven.

Waarom is uw bijdrage belangrijk?
Waardeburgh biedt onder andere mensen met een geheugenprobleem (dementie) een fijn (t)huis met goede zorg. Maar goed leven is meer dan dat. Het gaat ook om samen leuke dingen doen, fijne contacten, genieten van muziek en bewegen. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving en bezuinigingen in de zorg is er echter weinig geld beschikbaar om aanvullende behoeften van bewoners te vervullen. Daarom zijn donaties zo welkom: Stichting Vrienden van Waardeburgh kan hiermee wensen en behoeften vervullen.

Hoe werken de Vrienden van Waardeburgh?
Stichting Vrienden van Waardeburgh werft fondsen voor kleinschalige projecten voor de cliënten van Waardeburgh. Ook donaties in natura (bijvoorbeeld het verzorgen van een workshop of muziekavond) zijn welkom, zolang deze aansluiten bij de doelstelling van de Vrienden en bij de identiteit van de betreffend locatie.

Familieleden en andere betrokkenen kunnen donateur worden. Ook komt het regelmatig voor dat cliënten (of hun naasten) de wens hebben om na hun overlijden een bedrag te schenken aan Stichting Vrienden van Waardeburgh.

Wie zijn de Vrienden van Waardeburgh?
De Stichting Vrienden van Waardeburgh is in december 2012 opgericht als opvolger van de Vrienden-stichtingen van de locaties Overslydrecht, Parkzicht en Pedaja. Door allerlei oorzaken werd het een min of meer slapende stichting. In augustus 2016 heeft ook de Vrienden-stichting van locatie De Waard zich bij de Stichting Vrienden van Waardeburgh aangesloten en is de overkoepelende stichting nieuw leven ingeblazen.
De Stichting Vrienden van Waardeburgh is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur.
De leden van onze stichting komen uit het werkgebied van Waardeburgh (Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht), zij werken op vrijwillige basis en krijgen dus geen vergoeding. De leden komen eens per kwartaal bij elkaar. Wie de leden zijn, vindt u elders op deze website.

Heeft u een vraag of een idee?
Neem dan contact met ons op via het secretariaat van Waardeburgh, telefoonnummer (0184) 49 36 60 of mail naar vrienden@waardeburgh.nl.

KvK nummer (RSIN): 852 300 384