Wie zijn de Vrienden van Waardeburgh

Het bestuur van de stichting Vrienden van Waardeburgh bestaat uit:
- De heer G. Vonk, voorzitter
- Mevrouw J. Veerman, secretaris
- Mevrouw A. van Herwijnen, penningmeester
- De heer P. van Wijngaarden, lid
- Mevrouw R. van Ferneij, lid
- De heer L. Koppelaar, lid
- De heer J. Schenk, lid