Zo regelt u woonzorg

Wanneer zelfstandig thuis wonen niet meer lukt

Woonzorg Hof van Ammers, helpende met bewoner

Zo regelt u woonzorg

Gaat thuis wonen niet meer, bespreek dit dan met uw huisarts. Deze is meestal al op de hoogte van uw situatie. Uw huisarts kan ook een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor u aanvragen.

Hiervoor moet u zorg vanuit de Wlz aanvragen. Wij raden u aan eerst de Wlz-check te doen. U ziet dan snel of een aanvraag doen zinvol is. U kunt van een cliëntondersteuner hulp krijgen bij het doen van een aanvraag. Dit is gratis. Meer over een cliëntondersteuner.

Uw zorgaanbieder kan ook een Wlz-aanvraag voor u doen.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis. Voor zorg vanuit de Wlz gelden een aantal voorwaarden. Met de Wlz-check ziet u of u hieraan voldoet.

Een Wlz-aanvraag doen is zinvol als u:

  • een ziekte, aandoening, stoornis of handicap heeft; en
  • als u de rest van uw leven zorg nodig heeft. Hiermee bedoelen we dat u altijd iemand in de buurt nodig heeft die voor u zorgt, ook als het in de toekomst misschien beter met u gaat. Dit noemen we ‘blijvende zorg’; en
  • als u niet zelf hulp kunt inschakelen als u in een onveilige situatie zit. Met een ‘onveilige situatie’ bedoelen we dat u niet goed voor uzelf kunt zorgen. U kunt uzelf bijvoorbeeld niet wassen, kleden, voeden, of zorgen voor uw eigen veiligheid. Dit heeft ernstige gevolgen voor uw gezondheid. Bijvoorbeeld het risico op zelfverwaarlozing en infecties. Of een risico op lichamelijke verwondingen door bijvoorbeeld zelfverwonding.
    Met een ‘onveilige situatie’ bedoelen we ook dat u kwetsbaar kunt zijn voor seksueel, financieel of emotioneel misbruik; en
  • als er dag en nacht iemand bij u in de buurt moet zijn, omdat u niet zelf hulp kunt inschakelen als dit nodig is.

U heeft altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om u aan te melden voor de wachtlijst van een van onze woonzorgcentra.

Heeft u deze indicatie van het CIZ, neem dan contact op met de woonzorgadviseur van Waardeburgh om u op een wachtlijst te laten plaatsen.

Geeft u Waardeburgh als eerste voorkeur voor opname? Dan worden wij dossierhouder en nemen wij contact met u op. U krijgt dan een ‘wachtstatus’. Een wachtstatus zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat.

Voor opname in één van de woonzorgcentra (verpleeghuizen), is een VV 05 of hoger nodig. Meestal vraagt een verpleegkundige deze indicatie aan, maar dit kan ook door uw naasten of huisarts gedaan worden.

Er is een wachtlijst per woonzorgcentrum. U kunt wel op verschillende wachtlijsten ingeschreven staan.

Voor alle woonzorglocaties zijn er wachtlijsten. Het verschilt per moment, per woonzorgcentrum en per persoon hoe lang de wachttijd is. Iedereen op de wachtlijst krijgt een wachtlijststatus, die iets zegt over de urgentie en waardoor de wachttijd mede bepaald wordt.

U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK voor wonen in een verpleeghuis. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.