Specialistische zorg in de terminale fase

Als iemand de diagnose krijgt dat zijn of haar aandoening niet meer te genezen is en uiteindelijk zal komen te overlijden, biedt Waardeburgh palliatief terminale zorg. Palliatieve zorg is er voor mensen in hun laatste levensfase.

Waardeburgh biedt vanuit haar christelijke identiteit palliatieve zorg binnen de woonzorgcentra en bij de cliënt thuis. De cliënt wordt benaderd en gezien als een mens met een te respecteren eigenwaarde en als medeverantwoordelijk partner binnen het zorgproces. Daarbij vormt de inbreng van de familie en omgeving van de cliënt een wezenlijk onderdeel in het totale zorgproces.

In de organisatie is een groep medewerkers geschoold om palliatief terminale zorg te verlenen. Het is daarbij ook mogelijk om een geestelijk verzorger van Waardeburgh te vragen langs te komen om in gesprek te gaan over de dingen die u bezig houden.
Het verpleegkundig team is binnen de intra- en extramurale zorg 24 uur oproepbaar voor vragen en hulp bij verpleegtechnische handelingen.

Voor vragen over zorg in de laatste levensfase neem contact op met een van de wijkverpleegkundigen van de organisatie. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (085) 488 10 77.