De zorg naar u toe

Wonen in een zorgcentrum als u ouder wordt: het is geen vanzelfsprekendheid meer. Waardeburgh biedt verzorging en verpleging ook bij u thuis. Hierdoor bent u altijd verzekerd van goede zorg.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie op, spreekt met u de nodige zorg door en kijkt hoe u of uw partner of mantelzorger hierin een bijdrage kan leveren. De afspraken worden vastgelegd in uw reisgids. Waardeburgh werkt wijkgericht in kleine teams. Hierdoor krijgt u zoveel mogelijk dezelfde medewerker bij u thuis.
Indien u zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname, kunt u in het ziekenhuis aangeven dat u deze zorg van Waardeburgh wilt ontvangen. Uw partner of mantelzorger kan ook zelf contact met ons opnemen.

Modulair Pakket Thuis (MPT) en volledig Pakket Thuis (VPT)
Indien u een WLZ indicatie heeft gekregen, kunt u in een aantal gevallen ook kiezen voor een Modulair of Volledig Pakket Thuis. In dat geval kunt u thuis in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, maar krijgt u toch de nodige extra zorg.
Klik hier voor meer informatie over de MPT of VPT. Ook kunt u met uw vragen over deze vorm van zorg terecht bij onze Woonzorgconslenten. Zij zijn bereikbaar via de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.

Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie
Deze vorm van zorg zetten we in wanneer er is vastgesteld dat u medisch-specialistische zorg nodig heeft in uw eigen woonomgeving. De hulp bij u thuis kan een ziekenhuisopname verkorten of zelfs overbodig maken. De specialist van het ziekenhuis treedt op als behandelend arts en bepaalt het zorgbeleid. Afhankelijk van de aard van de zorg wordt een bevoegd en bekwame verpleegkundige van Waardeburgh ingezet om deze zorg uit te voeren.