Jaarverslagen en publicaties

Verantwoording voor onze bedrijfsvoering

Stichting Waardeburgh publiceert jaarlijks een verslag van al haar werkzaamheden en besteding van middelen.

Jaarlijks kwaliteitsverslag

Naast de publicaties van een jaarbeeld en jaarrekening, delen we ieder jaar ons kwaliteitsverslag.

Waardeburgh heeft in 2017 naar aanleiding van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ van het Zorginstituut Nederland een kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd in een kwaliteitsverslag.

We kiezen ervoor om niet alleen over de verpleeghuiszorg te rapporteren, maar over het ruimere pakket van intramurale en deels extramurale dienstverlening.

Ten slotte is in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een bezettingsoverzicht verpleeghuiszorg opgesteld.

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.