Zo regelt u verpleeghuiszorg

Als zelfstandig wonen niet meer lukt

Zorgcentrum de Waard, leerling verpleegkundige met bewoner

Verhuizen naar een verpleeghuis is een grote stap die veel vragen oproept. Wanneer komt u in aanmerking voor en plekje? Hoe regelt u dat? Wat kost het?

Zorgcentrum Parkzicht, bewoner met telefoon

Stap 1: indicatie van het CIZ aanvragen

Als u door een chronische ziekte of beperking niet meer zelfstandig kan wonen, dan heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Verpleeghuizen bieden langdurige zorg, maar er zijn ook andere woonvormen waarin u de zorg en begeleiding krijgt die u nodig hebt.

Om te kunnen verhuizen naar een verpleeghuis beoordeelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) eerst of u voldoet aan de voorwaarden en welke zorg u precies nodig heeft. U krijgt van het CIZ dan een ‘indicatie voor verblijf’. Die indicatie heeft u nodig om u in te schrijven voor een zorgcentrum.

Regelhulp

Hulp nodig bij al dat geregel? Via het zorgkantoor of uw gemeente kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Heeft u of uw partner de diagnose dementie gekregen? Dan kunt u terecht bij de Casemanager Dementie.

Zorgcentrum Graafzicht, leerling verpleegkundige met bewoner

Stap 2: aanmelden bij Waardeburgh

Heeft u een indicatie voor verblijf van het CIZ gekregen? Dan staat daarin ook welk ‘zorgprofiel‘ bij u past. Met een VV 05  zorgprofiel (of hoger),  kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst van een van onze woonzorgcentra. Neem daarvoor contact op met onze woonzorgadviseur via de Advieslijn: 088 408 00 00.

Heeft u Waardeburgh als eerste keus opgegeven? Dan worden wij dossierhouder. U hoeft dan zelf niets te doen, we nemen van vanzelf contact met u op.

Wachtlijst

U krijgt bij ons een ‘wachtstatus’, daarin staat hoe dringend uw situatie is en waarom u op de wachtlijst staat. Er is een wachtlijst per woonzorgcentrum. U mag zich wel inschrijven op verschillende wachtlijsten. Hoe lang u moet wachten op een plekje verschilt per moment, per woonzorgcentrum en per persoon.

Veelgestelde vragen

 

U kunt zich aanmelden voor een verpleeghuis als u een zorgindictatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

U kunt deze indicatie aanvragen als u een bepaalde leeftijd hebt en een medische of psychische aandoening heeft waardoor u niet meer zelfstandig kunt wonen.

Uw verblijf in een verpleeghuis wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen.

Uw verblijf, gas en licht, eten en drinken, schoonmaak en zorg zitten allemaal in het pakket. De kosten voor bijvoorbeeld een inboedelverzekering en persoonlijke spullen betaalt u zelf.

Als u snel een plek in een verpleeghuis nodig heeft omdat u niet meer naar huis kunt, dan zoeken we een overbruggingsplek voor u. We proberen dan binnen een half jaar een plek voor u te regelen in het zorgcentrum van uw voorkeur, maar dat lukt niet altijd.

Ja hoor, dat kan. U komt automatisch op de wachtlijst bij de eerste keus die u bij uw aanvraag hebt doorgegeven. Aanmelden voor de wachtlijst van een een andere zorgaanbieder doet u zelf.

Ja, als Waardeburgh uw eerste keus is en u automatisch op onze wachtlijst staat, dan houden we contact. Zo checken we regelmatig of uw wensen en de noodzaak voor opname verandert zijn.

Nee, naar een verpleeghuis kan uw partner niet meeverhuizen.

Heeft uw partner een indicatie VV 4 of hoger? Dan is het op bepaalde locaties wél mogelijk om samen opgenomen te worden. Onze woonzorgadviseur kan u vertellen voor welke locaties dit geldt.

Met een VV 4 of een hogere indicatie kunt u zorg krijgen met een Volledig Pakket Thuis. Dat betekent dat u thuis (eventueel een aanleunwoning) verpleeghuiszorg op maat krijgt.

Ja, Waardeburgh heeft een aantal appartementen beschikbaar voor mensen die in aanmerking komen voor een kortdurend verblijf. U heeft dan geen Wlz-indicatie nodig, maar een verwijzing van uw huisarts of het ziekenhuis.

Aanmelden voor kort verblijf doet u via het Regionaal Coördinatie Punt: 085 799 10 66.

Bel de gratis Advieslijn om een afspraak te maken of uw vragen te stellen. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur.