Thuiszorg

Hulp bij uw dagelijkse verzorging. Tijdelijk of voor langere duur.

U woont zelfstandig, maar er zijn dingen die u niet (meer) goed zelf kunt. Met hulp van onze thuiszorg is dat geen probleem.

Zo lang mogelijk thuis

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, daarom kijken wij altijd naar mogelijkheden en oplossingen.

Domotica

We maken ook gebruik van verschillende vormen van domotica in de thuiszorg. Ook bieden we de mogelijkheid van beeldzorg, dat kan bijdragen aan uw zelfstandigheid. We  houden waar nodig contact met de huisarts en/of de POH (praktijkonderteuner).

Wat doet de thuiszorg?

Soms heeft u na een ziekenhuisopname tijdelijk verzorging of verpleging nodig. Of u heeft een chronische ziekte of lichamelijke beperking waardoor u niet meer alles zelf kunt. Dankzij onze thuiszorg kunt u tóch zelfstandig blijven wonen.

Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen geven u advies, uitleg en voorlichting. En helpen u bij praktische en medische dingen. Bijvoorbeeld:

  • Bij het wassen en douchen
  • Bij het aan- en uitkleden
  • Injecties geven
  • Medicijnen geven
  • Een wond verzorgen
  • Een katheter verzorgen
  • Ondersteuning d.m.v. Beeldzorg

We werken met kleine teams in vaste wijken. Zo ziet u zoveel mogelijk dezelfde medewerker bij u thuis. De wijkverpleegkundige is uw vaste contactpersoon.

Kosten en vergoeding thuiszorg

Om thuiszorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dat is een soort verklaring waarin staat hoeveel zorg u nodig heeft. De indicatie heeft u nodig om een vergoeding te krijgen van uw ziektekostenverzekeraar. Geen zorgen, de wijkverpleegkundige regelt dat voor u tijdens de eerste afspraak.

Heeft u de indicatie Wlz (Wet langdurige zorg)? Ook dan kunt u thuiszorg aanvragen. De zorg wordt dan geleverd via Volledig Pakket Thuis of het Modulair pakket Thuis. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Hoeveel dat is bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor thuiszorg? Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Bel onze Advieslijn: 088 408 00 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.