Ergotherapie

Leren omgaan met beperkingen

Soms gaat aankleden of het huishouden doen niet meer vanzelf. Een ergotherapeut zoekt samen met u naar een oplossing. In uw eigen omgeving.

Wat kunt u nog wel?

Worden alledaagse handelingen steeds lastiger? Onze ergotherapeut bekijkt welke beperkingen er zijn.

Wat kunt u nog wel? Dat is het uitgangspunt. We focussen ons op activiteiten die voor u belangrijk zijn om zoveel mogelijk zelfstandig actief blijven. Denk aan:

  • zittend koken
  • een nieuwe manier van aan- en uitkleden
  • u verplaatsen met de rollator of in een rolstoel
  • dagindeling en energieverdeling

De ergotherapeut kijkt naar activiteiten die voor u belangrijk zijn. En helpt u om zoveel mogelijk zelfstandig actief blijven.

Wat doet de ergotherapeut nog meer?

Misschien bent u gebaat bij hulpmiddelen of kleine aanpassingen aan uw woning. De ergotherapeut bestudeert uw leefomgeving en geeft u advies. Is er bijvoorbeeld hulp nodig om in en uit bed te komen? Dan kan een tillift goed werken. De ergotherapeut zal dan ook de instructies en tips delen met de mantelzorger en thuiszorgmedewerker.

Hier kunt u terecht voor ergotherapie

U kunt een afspraak maken met de ergotherapeut. Als het nodig is, komt de ergotherapeut bij u thuis langs.

Ergotherapie vergoed

Ergotherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. U heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Voor ergotherapie is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 

Bel de gratis Advieslijn om een afspraak te maken. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur.