Palliatieve zorg

Als u niet meer beter wordt

Wanneer u niet meer beter wordt, dan is de zorg niet gericht op genezen maar op uw welzijn. Ook zingeving en het ondersteunen van uw naasten hoort daarbij.

Zorg voor de beste kwaliteit van leven

Soms wordt u niet meer beter. Palliatieve zorg helpt u om deze levensfase op lichamelijk, psychisch én sociaal gebied zo prettig mogelijk te leven. Er is altijd iemand die goed luistert naar wat u belangrijk vindt en nodig heeft. Misschien wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Of u wilt in uw vertrouwde omgeving sterven. De kwaliteit van uw leven staat voorop. Praktisch betekent dat:

  • U krijgt hulp bij uw dagelijkse verzorging
  • We kijken samen welke medicijnen u nodig heeft
  • Als dat nodig is geven we middelen tegen pijn of andere klachten
  • Onze wijkverpleegkundige kan voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie een pomp gebruiken
  • We geven psychische en sociale ondersteuning
  • We besteden aandacht aan zingeving en spiritualiteit
  • We ondersteunen uw naasten/mantelzorgers

Uw eigen inbreng en die van uw familie en omgeving vinden wij heel belangrijk in deze periode. Met respect voor uw gevoel voor eigenwaarde gaan we uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. U bent voor ons geen ‘cliënt’ maar vooral een méns.

Praktische hulp

Heeft u in deze periode ook praktische hulp nodig? Zoals hulp in het huishouden of aanpassingen in uw huis? Dat valt niet onder palliatieve zorg, maar onder maatschappelijke ondersteuning.

Praktische hulp vraagt u aan bij uw gemeente. Dit wordt dan betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen en kosten

Zorgverzekering
Palliatieve zorg wordt meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over wat er vergoed wordt? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Indicatie Wlz-zorg
Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg gekregen? Dan wordt palliatieve zorg vanuit de Wlz vergoed. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage.

Palliatieve zorg aanvragen
Palliatieve zorg vraagt u aan via uw wijkverpleegkundige. Heeft vragen over zorg in de laatste levensfase? Bel dan gerust onze Advieslijn op 088 408 00 00 of mail naar advies@waardeburgh.nl

 

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.