Samenwerkingen

Bekijk de organisaties waar we nauw mee samenwerken

Waardeburgh werkt samen met een aantal andere organisaties om de zorg en diensten mogelijk voor onze bewoners en andere cliënten mogelijk te maken.

Via deze pagina kunt u eenvoudig naar de websites van deze organisaties. Ook websites met relevante informatie voor cliënten of familieleden/belangenbehartigers kunt u hier vinden.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Om zorg van Waardeburgh te kunnen ontvangen heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor zorg en diensten van Waardeburgh kunt u zich wenden tot het CIZ in Gorinchem.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)Sociale Dienst Drechtsteden
Bij de Sociale Dienst van de Drechtsteden kunt u onder andere een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Verder kunt u er terecht voor informatie over voorzieningen en zorgmogelijkheden.

Albert Schweitzerziekenhuis
Waardeburgh werkt samen met het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Mocht u na een opname in het ziekenhuis nog niet zelfstandig kunnen functioneren, dan kunt u gebruik maken van een kortdurend verblijf bij Waardeburgh.

Salem
De aanvullende verpleeghuiszorg van Waardeburgh wordt geleverd in nauwe samenwerking met Stichting Salem.

Wooncorporaties

Om wonen en zorg voor senioren zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, heeft Waardeburgh samenwerkingsafspraken gemaakt met verschillende wooncorporaties in de regio, waaronder Tablis WonenWoonkracht10 en Fien Wonen.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zij adviseren de overheid over de inhoud van de basisverzekering en houden de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de gaten. Zij behartigen het belang van iedereen die op grond van de Zvw en AWBZ recht heeft op zorg.

Welzijnsorganisaties

Stichting Welzijnswerk SliedrechtStichting Welzijn Alblasserdam en Servanda in Hardinxveld-Giessendam vormen belangrijke schakels in het zelfstandig kunnen blijven functioneren van senioren. Zij bieden ondersteunende, begeleidende en recreatieve activiteiten aan senioren in de regio. Waardeburgh werkt op een aantal locaties ook samen met deze organisaties.

MEE
MEE geeft ondersteuning, informatie en advies aan mensen met en zonder beperking en hun omgeving. Voor vragen op alle levensgebieden.

Mantelzorg

Heeft u als mantelzorgers vragen over wet- en regelgeving, geldzaken, ondersteuning of de combinatie werk en mantelzorg? Lees de informatie van mantelzorg.nl.

Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
Nieuws en informatie rondom het onderwerp Palliatieve Zorg.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor AWBZ en WMO.

Drechtzorg
Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 leden vormen gezamenlijk de organisatie Drechtzorg.

Helpmijzorgen.nl
Mantelzorgen is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Af en toe tijd voor uzelf om de accu op te laden is belangrijk om de zorgtaken vol te kunnen houden. Helpmijzorgen.nl helpt mantelzorgers hierbij! Door het geven van informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in Papendrecht.

VVT alliantie Waardenland
VVT alliantie Waardenland is een samenwerking van 12 ouderenzorgorganisaties (waaronder Waardeburgh) in de regio Waardenland en zorgkantoor VGZ. Om die samenwerking vorm te geven, is er een gezamenlijke visie ontwikkeld. Het is een gezamenlijke kijk op de toekomst van de zorg en biedt het regionale antwoord op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen.

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.