Samenwerking Waardeburgh en ZorgMies MerweCare

1 maart 2024

Samenwerking Waardeburgh en ZorgMies MerweCare om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Waardeburgh werkt daarin nauw samen met Zorgmies MerweCare. Om deze nauwe samenwerking kracht bij te zetten is op 26 februari jl een samenwerkingsovereenkomst getekend door Michiel van de Vlies, bestuurder Waardeburgh en Arwin Mijnster en René van der Velden van Zorgmies MerweCare.

Als de behoefte aan zorg toeneemt, biedt Waardeburgh een volledig pakket thuis (VPT). Een VPT is geen vast pakket, maar maatwerk in samenspraak met de client.

“Samen zetten we in op mogelijkheden zodat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen.”

“Samen zetten we in op mogelijkheden zodat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is wat deze samenwerking met Zorgmies MerweCare beoogt “, aldus Michiel van de Vlies, bestuurder van Waardeburgh. “Zij zetten heel sterk in op de mantelzorgondersteuning en activiteiten met de client zelf, waarbij wij van oudsher professionele thuiszorg leveren. Juist in de combinatie is het mogelijk om handen en voeten te geven aan het overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen”.De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg, welzijn en ondersteuning op zo’n manier dat de client langer thuis kan blijven. Zorgmies MerweCare heeft veel ervaring op het gebied van hulp in huis; onder andere ondersteuning bij het eten en drinken, samen boodschappen doen en koken, wandelen en gezelschap bieden en de mantelzorger ontlasten.

Samen staan we voor een goede kwaliteit van leven voor onze cliënten en zetten we in op zelfredzaamheid in een veilige en verantwoorde thuissituatie.