Logopedie

Hulp bij spraak- of slikproblemen

Heeft u problemen met slikken of moeite om goed verstaanbaar te praten? Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen.

Wie heeft baat bij logopedie?

Slikproblemen komen vooral voor bij spierziekten, na een beroerte, bij de ziekte van Parkinson, bij afwijkingen van de slokdarm en na behandeling van kanker in de mond of keel. Als u moeite heeft met slikken, dan zijn eten en drinken ook lastig. 

Na een beroerte kan een taalstoornis ontstaan. Dit wordt afasie genoemd. Ook kunnen er problemen ontstaan met de spraak en/of de stem (dysartrie).

We raden logopedie aan bij problemen met:

  • taal
  • spraak
  • slikken
  • het gebruik van de ademhaling
  • de stem
  • het gehoor

Mensen met dementie of Parkinson zijn ook vaak gebaat bij een traject met een logopedist.

Een logopediebehandeling kan uw kwaliteit van leven verbeteren.

Hier kunt u terecht voor logopedie

Maak een afspraak met een logopedist(e) in een van onze zorgcentra. Logopedie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Onze logopedisten werken nauw samen met andere specialisten binnen Waardeburgh, zoals onze ergotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde.

Bel de gratis Advieslijn om een afspraak te maken. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur.