Identiteits-commissie

Zorg dragen voor de identiteit

De identiteitscommissie draagt zorgt voor het behouden van de identiteit die bij het zorgcentrum hoort.

Wat doet de identiteitcommissie

Om de protestant-christelijke identiteit van onze organisatie te waarborgen, heeft Waardeburgh voor iedere locatie een identiteitscommissie ingesteld. Deze commissies bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende kerken en dragen zorg voor de identiteitgebonden activiteiten in de zorgcentra.

Overzicht identiteitcomissies

Waardeburgh beschikt over negen zorgcentra waar zorgverleners, specialisten en medewerkers waardevolle zorg leveren aan de bewoners.

Leden

 • De heer W. Blok
 • De heer J.P. Schenk
 • De heer A. van Waveren
 • De heer P. Koolmees
 • Mevrouw H. van Tienhoven
 • Mevrouw J.W. Wolters

Emma heeft een algemene identiteit. Vanuit respect voor onze naasten zetten wij ons in om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan onze cliënten. Deze Identiteitscommissie is ook actief voor onze locatie Meesplein.

Leden

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Mevrouw G. Janiak (voorzitter)
 • Mevrouw A.J.R. Nouwens
 • De heer A. Bogerd
 • Mevrouw T. Dijkstra

Graafzicht is een locatie met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als Hervormd (Gereformeerde Bond). Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. Er zijn verschillende identiteitsgebonden activiteiten:

 • Iedere avond is er een dagsluiting door vrijwilligers.
 • Iedere vrijdag is er een weeksluiting door een predikant van één van de aan Graafzicht verbonden kerken.
 • Bijbelkringen
 • Elke zondag kunnen cliënten de kerkdienst van de Hervormde Gemeente in Bleskensgraaf live volgen in de gemeenschappelijke ruimte via een videoverbinding,  waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig is.
 • Ook wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Leden

 • De heer W. Scheurwater
 • De heer J. van der Perk
 • De heer M. Bossenbroek
 • De heer A.D. Mourik
 • De heer  L.A. de Goffau
 • De heer D.A. Korevaar
 • Mevrouw W.J.G. Aantjes
 • De heer M. Molenaar
 • De heer T.W. Aantjes
 • De heer M. Heijkoop
 • De heer J. den Ouden
Hof van Ammers is één van onze locaties met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als protestants-christelijk. Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. Daarnaast komt de identiteit tot uitdrukking in het woon- en leefklimaat en het activiteitenaanbod. Zo worden er onder andere Bijbelkringen georganiseerd, zowel voor cliënten met een lichte zorgvraag als op de afdeling Kleinschalige Wonen.

Leden

 • Gerdine de Kok (CGK Meerkerk)
 • Sjanie Kloek (Herv.Kerk Meerkerk)
 • Arina Bassa (CGK Nieuwpoort)
 • Gerard de Hoop (NGK Langerak)
 • Janet Langerak (CGK Ameide)
 • Aafke vd Ham (CGK Noordeloos)
 • Arie Michielse (Herv. Kerk Noordeloos)
 • Joke de Bruin (Herv. Kerk Langerak)
 • Nico Weeda (Herv. Kerk Ameide)
 • Janny Brokking (Herv. Kerk Groot Ammers)
 • Gerry de Bruin (Ger.Kerk Lexmond)
 • Marion Buijs (Ger. Kerk Meerkerk)
 • Martine Schiltkamp (Herv. Kerk Lexmond)
 • Monica Velthuizen (Ger. Kerk Ameide)

Meesplein heeft een algemene identiteit. Vanuit respect voor onze naasten zetten wij ons in om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan onze cliënten. Het welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang. Deze Identiteitscommissie is ook actief voor onze locatie Emma.

Leden

 • Mevrouw G. Janiak (voorzitter)
 • Mevrouw A.J.R. Nouwens
 • De heer A. Bogerd
 • Mevrouw T. Dijkstra

Leden

 • De heer A. Aardnoudse
 • De heer A. de Heer
 • Mevrouw N. de Munnik
 • Mevrouw M. den Boer
 • Dhr. L. Koppelaar
 • Dhr. W. ’t Jong

 

Leden

 • Mevrouw J.M. de Ruiter-De Vries
 • De heer G.J. Verschoor
 • Mevrouw R. de Rover
 • De heer J. de Vos
 • De heer P. Sterrenburg

Open Vensters is één van onze locaties met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als protestants-christelijk. Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. De identiteit komt tot uitdrukking in het woon- en leefklimaat en het activiteitenaanbod. Iedere zondagmorgen zijn er kerkdiensten en tweewekelijks is er een Bijbeluurtje voor cliënten met een lichte zorgvraag. Er zijn Bijbelkringen op de afdeling Kleinschalig Wonen.

Leden

 • Gerdine de Kok (CGK Meerkerk)
 • Sjanie Kloek (Herv.Kerk Meerkerk)
 • Arina Bassa (CGK Nieuwpoort)
 • Gerard de Hoop (NGK Langerak)
 • Janet Langerak (CGK Ameide)
 • Aafke vd Ham (CGK Noordeloos)
 • Arie Michielse (Herv. Kerk Noordeloos)
 • Joke de Bruin (Herv. Kerk Langerak)
 • Nico Weeda (Herv. Kerk Ameide)
 • Janny Brokking (Herv. Kerk Groot Ammers)
 • Gerry de Bruin (Ger.Kerk Lexmond)
 • Marion Buijs (Ger. Kerk Meerkerk)
 • Martine Schiltkamp (Herv. Kerk Lexmond)
 • Monica Velthuizen (Ger. Kerk Ameide)

Leden

 • Willem t Jong
 • Nel de Munnik