Organisatie- structuur

De mensen achter de schermen

Samen maken wij van Waardeburgh een plek waar zowel ouderen als medewerkers en vrijwilligers in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zich thuisvoelen.

De Raad van Bestuur

Michiel van der Vlies is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beleid van Waardeburgh. Het managementteam ondersteunt hem.

De Raad van Bestuur laat zich adviseren door  verschillende adviesraden binnen de organisatie. Zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraden en de identiteitscommissies.

De Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht letten erop dat Stichting Waardeburgh zijn doelen haalt. De leden zijn:

  • Mevr. Trudy Prins (voorzitter)
  • Dhr. Martin den Hartog
  • Dhr. Bart Vrancken
  • Dhr. Robert Chabot
  • Dhr. Erik van der Veer

De Vrienden

Zorg voor ouderen bestaat natuurlijk uit meer dan alleen praktische- en verpleegkundige zorg. Het gaat ook om samen leuke dingen doen, fijne contacten, genieten van muziek en bewegen.

Daar is door veranderende wetten, regels en bezuinigingen in de zorg maar weinig geld voor. Denk aan een airfryer voor een afdeling, een nieuwe duofiets of de aanleg en herinrichting van een tuin.

Daarom hebben we de hulp nodig van donateurs met hart voor ouderen in onze regio’s.

De Adviesraden

De cliëntenraad, identiteitscommissie en ondernemingsraad geven advies aan de Raad van Bestuur. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van de zorg, de protestants-christelijke identiteit van Waardeburgh en de belangen van alle medewerkers.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle bewoners. Leden van de cliëntenraad praten mee over beleid en hebben regelmatig contact met de bewoners van onze zorgcentra en met ouderen die zorg thuis krijgen. Zo weten we of cliënten tevreden zijn over onze zorg en diensten. En ook of er klachten of problemen zijn die onze aandacht verdienen.

Alle zorgcentra van Waardeburgh hebben een eigen cliëntenraad. Een aantal leden zitten ook in de Centrale Cliëntenraad. Zo is er goed overleg tussen de cliëntenraden, de zorgcantra en de Raad van Bestuur.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is er voor alle medewerkers. En om het bestuur te adviseren. Het bestuur heeft instemming of advies nodig van de OR voor alles wat gevolgen kan hebben voor de medewerkers. Leden van de OR luisteren naar hun collega’s, vertellen wat de OR doet en waarom.

Minimaal 5 keer per jaar is er een formeel overleg met de Raad van Bestuur. Om de 4 jaar kiezen we een nieuwe Ondernemingsraad en verdelen we de taken opnieuw.

Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad

De leden van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR) geven advies aan de raad van bestuur en het managementteam vanuit hun beroep. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te beschermen en te verbeteren.

De VVAR beslist namens de zorgmedewerkers mee in het beleid voor korte- én lange termijn.

Identiteitscommissie

Ieder zorgcentrum van Waardeburgh heeft een eigen identiteitscommissie. Deze commissies geven de protestant-christelijke identiteit van onze organisatie vorm. Vertegenwoordigers van verschillende kerken organiseren activiteiten die passen bij onze identiteit. 

De commissies hebben regelmatig contact met de managers van de zorgcentra en met de Raad van Bestuur.