Vrienden van Waardeburgh

Samen voor ouderenzorg met een hart

Met steun van onze donateurs geven wij het leven van alle ouderen in onze regio’s net dat beetje extra kleur.

Over de Vrienden

Zorg voor ouderen bestaat natuurlijk uit meer dan alleen praktische- en verpleegkundige zorg. Het gaat ook om samen leuke dingen doen, fijne contacten, genieten van muziek en bewegen.

De vrienden van helpt mee om dat mogelijk te maken. Denk aan een airfryer voor een afdeling, een nieuwe duofiets of de aanleg en herinrichting van een tuin.

Daarom hebben we de hulp nodig van donateurs met hart voor ouderen in onze regio’s.

De Stichting Vrienden van Waardeburgh bestond al voor de fusie met Present in 2024. Daarom hebben een aantal zorgcentra een eigen Stichting Vrienden:

Omdat de winst in tevreden cliënten zit

ANBI-status

Stichting Waardeburgh en de ‘Vrienden van’ hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat u als donateur misschien recht hebt op belastingaftrek.

Dankzij uw donatie

Zomergezelligheid 2023

Zomergezelligheid in Pedaja, De Waard en Overslydrecht.

Beweegtuin

Beweegtuin Pedaja, juni 2023

Veelgestelde vragen

 

Om onze doelen te bereiken is geld nodig. Het bestuur werft donateurs door:

 • Cliënten, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers te informeren over het bestaan en de doelstelling van de Vrienden
 • Foldermateriaal te verspreiden in openbare ruimten, zoals bibliotheken
 • Fondsen te werven voor specifieke projecten

De Stichting Vrienden van Waardeburgh is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Leden van het bestuur worden voor 4 jaar gekozen en zijn twee keer herkiesbaar volgens het rooster van aftreden.

Het bestuur van de stichting Vrienden van Waardeburgh bestaat op dit moment uit:

 • Mevrouw A. van Herwijnen, penningmeester
 • Mevrouw R. van Ferneij
 • De heer L. Koppelaar
 • De heer J. Schenk
 • Mevrouw J. Veerman, secretaris
 • De heer G. Vonk, voorzitter
 • De heer P. van Wijngaarden

Alle bestuursleden komen uit de regio (Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht). Ze komen eens per kwartaal bij elkaar. De leden werken op vrijwillige basis en krijgen dus geen vergoeding.

De stichting Vrienden van Waardeburgh is ontstaan vóór de fusie met Present (in 2024) en is er daarom voor:

 • Zorgcentrum De Waard
 • Zorgcentrume Overlsydrecht
 • Zorgcentrum Parkzicht
 • Zorgcentrum Pedaja

Deze zorgcentra hebben een eigen stichting Vrienden:

Ja, een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Al onze Vrienden-stichtingen hebben een ANBI-status.

 

Iedereen die onze cliënten een warm hart toedraagt kan de Vrienden vragen om geld voor een project of voorziening. Het is wel belangrijk dat een groot deel van de cliënten er iets aan heeft. De Stichting Vrienden financiert geen individuele wensen.

 1. Stuur uw aanvraag naar vrienden@waardeburgh.nl
 2. We bespreken uw aanvraag met de Raad van Bestuur
 3. U ontvangt antwoord op uw aanvraag

 

Ja, ik word vriend

Draagt u ouderen in onze regio’s een warm hart toe? Maak uw donatie over op:

rekeningnummer NL3 6RABO 0175 4610 58
ten
name van Stichting Vrienden van Waardeburgh

Ook donaties in natura zijn welkom, bijvoorbeeld het geven van een workshop of organiseren van een muziekavond. Mail vrienden@waardeburgh.nl of bel 0184 49 36 60 om uw idee te bespreken.

Jaarverslagen

De stichting Vrienden van Waardeburgh heeft geen winstoogmerk. Het bestuur zorgt voor een betrouwbare administratie, waaruit blijkt hoeveel geld er aan wie en voor welke projecten is betaald. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten, kosten en activiteiten uit het afgelopen jaar.

Contact

Heeft u een vraag of een idee? Neem dan contact met ons op via het secretariaat van Waardeburgh.

T 0184 49 36 60
E vrienden@waardeburgh.nl


IBAN NL3 6RABO 0175 4610 58
t.n.v. Stichting Vrienden van Waardeburgh

KvK-nummer (RSIN): 852300384