ANBI-status

Ouderenzorg met hart en ziel. Dát is de winst

Stichting Waardeburgh en de ‘Vrienden van’ hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zonder winstoogmerk.

De Stichtingen van Waardeburgh

Bekijk meer informatie over de stichtingen.

Fiscaal nummer: 857157279
KvK: 67742858

Contactgegevens

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
088 408 00 00

Bestuurssamenstelling en namen leden

Eénhoofdige raad van bestuur, de heer M. (Michiel) van der Vlies, voorzitter Raad van Bestuur.

Strategisch ontwikkelplan

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 (pdf) van Waardeburgh.

Beloningsbeleid

Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele cao VVT. Bestuurders worden betaald binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Doelstelling

Waardeburgh is een organisatie die, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zorg en ondersteuning biedt aan ouderen die een beroep op ons doen. Waardeburgh staat bekend als een zorgorganisatie die oudere mensen ondersteunt in een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. We staan voor kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde zorg. Thuis of in een passende woonomgeving.

Lees meer over de Missie en visie van Waardeburgh

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Bekijk hier de jaarverslagen van Waardeburgh.

De jaarrekening van Waardeburgh kan geraadpleegd worden via Jaarverantwoordingzorg.nl.

 1. Kies ‘Gegevens bekijken’
 2. Klik dan op ‘Archief DigiMV’
 3. Vul de onderstaande velden in:
  Instellingsnaam: Waardeburgh en Plaats: Sliedrecht

Standaardformulieren publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren.

Fiscaal nummer: 852300384
KvK: 56783663

Contactgegevens

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
0800 45 60 456

Bestuurssamenstelling en namen leden

Meer informatie over Het bestuur van de Vrienden van

Strategisch ontwikkelplan

Bekijk hier het beleidsplan van de Vrienden van Waardeburgh.

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van Waardeburgh heeft geen beloningsbeleid; de bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Waardeburgh is in het leven geroepen om het leven van de bewoners van de zorgcentra een stukje mooier te maken. En waar mogelijk ook van de thuiswonende cliënten die wij zorg bieden. Dat doen wij met kleinschalige projecten waarvoor geen geld beschikbaar is vanuit de reguliere budgetten. Het gaat hierbij niet om individuele wensen, maar om projecten waar veel bewoners van kunnen genieten.

Lees meer over de Vrienden van

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Bekijk hier de jaarverslagen van de Vrienden van Waardeburgh.

Fiscaal nummer: 815477259
KvK: 41119697

Contactgegevens

Burg. Dekkingstraat 1
2971 AC Bleskensgraaf
088 408 00 00

Bestuurssamenstelling en namen leden

 • R. Bakker
 • B. Bons
 • J. den Boer, voorzitter
 • J.C. van Kleef, penningmeester
 • H.A. Schrier, secretaris
 • J.A. Tukker

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Graafzicht heeft als doelstelling in het belang van bejaarden, verblijvende in het zorgcentrum Graafzicht, werkzaam te zijn en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het steunen, stimuleren van en bevorderen van voorzieningen, activiteiten ten behoeve van de bewoners van het zorgcentrum alsmede het ontplooien van activiteiten welke het verblijf in het zorgcentrum veraangenamen.

Meer informatie

Stichting Vrienden van Graafzicht
Raadpleeg hier de financiële verantwoording over het jaar 2022: Financieel jaaroverzicht 2022 (pdf)

Neem contact op

Fiscaal nummer: 854024876
KvK: 60706481

Contactgegevens

Bernhardstraat 15
Brievenbus 15
2964 BC  Groot-Ammers
088 4080 116 

Bestuurssamenstelling en namen leden

 • Adriaan Baan
 • Ina van der Hoff – Snijders (secretaresse)
 • Ria van der Maas – van Dijken (voorzitter)
 • Piet van der Maas
 • Rinus Rijkse (penningmeester)
 • Jannie Slob – Berg

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen of aankopen te doen, die normaliter niet uit het instellingsbudget gefinancierd kunnen worden. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt ingezameld via sponsors, donateurs en verkopen.

Streven voor het jaar 2022

 • Het steunen van aanwezige voorzieningen
 • Het stimuleren van de totstandkoming van voorzieningen

Wat heeft de stichting al bereikt?

De Stichting heeft in de loop der jaren het volgende aangeschaft:

 • Duo-fiets
 • Biljart
 • Reizen maken via beeldscherm (Silver fit mile)
 • Tovertafel
 • Airfryer voor de Kleinschalige Zorg

Verder verstrekken we een financiële bijdrage voor diverse activiteiten en verzorgen wij een attentie voor de bewoners met Pasen en Kerst.

Meer informatie

Stichting Vrienden Hof van Ammers

Raadpleeg hier de financiële verantwoording over het jaar 2022: Financieel jaaroverzicht 2022 (pdf)
Raadpleeg hier de financiële verantwoording over het jaar 2023: Financieel jaaroverzicht 2023 (pdf)

Neem contact op

Fiscaal nummer: 816048393
KvK: 41119639

Contactgegevens

Prinses Marijkeweg 4 D
4233 HL Ameide
0183 51 0 604

Doelstelling

Middelen genereren om voorzieningen te treffen voor cliënten, die niet door de overheid of door de zorginstelling worden betaald.

Bestuurssamenstelling en namen leden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Meer informatie

Stichting Vrienden van Open Vensters

Raadpleeg hier de financiële verantwoording over het jaar 2022: Financieel jaaroverzicht 2022 (pdf)

Neem contact op

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.