Vrienden van Open Vensters

Steun de zorg voor ouderen in Ameide

Wat we doen

De Stichting Vrienden van Open Vensters zamelt geld in om cliënten wat extra’s te kunnen bieden. Dankzij de Vrienden kreeg Open Vensters bijvoorbeeld:

  • Nieuwe glas-in-loodramen voor de kerkzaal
  • Een rolstoelbus
  • Tilliften
  • Een grootbeeldtelevisie

Het gaat altijd om middelen of voorzieningen voor cliënten die niet door de overheid of uit het standaard budget kunnen worden betaald.

Bestuur

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. In het bestuur van de Vrienden van Open Vensters zitten:

  • Dhr. W. den Besten (voorzitter)
  • Mw. C. van der Hee-Mopman (secretaris)
  • Mw. A.M. van de Nadort-Versluis (penningmeester)
  • Mw. R.C. de Jong-Kool
  • Mw. J.M. Maatkamp-Bakker

Omdat de winst in tevreden cliënten zit

ANBI-status

Stichting Waardeburgh en de ‘Vrienden van’ hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat u als donateur misschien recht hebt op belastingaftrek.

Word Vriend van Open Vensters

U draagt de bewoners van Open Vensters een warm hart toe? Uw steun is meer dan welkom. Mail om Vriend te worden van Zorgcentrum Open Vensters.

Contact

Prinses Marijkeweg 4 D
4233 HL Ameide
T 0183 51 06 04 
E vriendenvan-ov@waardeburgh.nl

Nummers

Fiscaal nummer 8160 48 393
KvK 41119639
Bankrekening NL85RBRB0782985122