Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is er voor alle medewerkers en de organisatie. De Wet op de OndernemingsRaden (WOR) vormt de grondslag voor de Ondernemingsraad van Waardeburgh. Dit houdt in dat alles wat gevolgen kan hebben voor de medewerkers instemming of advies nodig heeft van de Ondernemingsraad. De leden van de OR luisteren naar hun collega’s, vertellen wat de OR doet en waarvoor zij dat doen. Op deze manier vertegenwoordigt de OR de collega’s van de werkvloer en houdt de OR goed contact met hen.

Wat doet de ondernemingsraad?


Om de twee weken komt de Ondernemingsraad bij elkaar. Deze overleggen worden door de voorzitter en de secretaris voorbereid. Op deze manier worden (actuele) onderwerpen snel behandeld en zo nodig besproken in de commissies van de Ondernemingsraad.

De commissies


In deze commissies zitten leden van de Ondernemingsraad die de betreffende onderwerpen behandelen en voorbereiden voor een volgende vergadering. Op deze manier hoeven niet alle leden alles voor te bereiden, maar blijft iedereen wel op de hoogte. Ieder lid van de Ondernemingsraad zit in een commissie. Zo is er een financiële commissie, een ARBO commissie, een PR commissie, een WOR commissie.
Naast de standaard onderwerpen die door deze commissies behandeld worden, komen er nog andere zaken voorbij die aandacht nodig hebben. Hiervoor worden tijdelijke commissies samengesteld. Denk hierbij aan Commissie AVG, Werven & Behouden en de Kanteling (zelfroosteren, Nedap).

Overleg met de Raad van Bestuur


Minimaal vijf keer per jaar is er een formeel overleg met de Raad van Bestuur. Na ieder overleg wordt er een OR-nieuwsbrief gemaakt waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht. Voorafgaande aan het officiële overleg is er een informeel overleg (bilateraal) met de bestuurder.

Hoe blijft de Ondernemingsraad scherp?


Om dit alles zo goed, efficiënt en toch begrijpbaar te blijven doen, worden er individuele trainingen of workshops gevolgd zodat de leden van de Ondernemingsraad actuele kennis en inzicht houden op gerichte onderwerpen zoals de ARBO, WOR enzovoort. Daarnaast zijn er trainingen waarin je jezelf kunt ontplooien, zoals “gesprekstechnieken aanleren” en ”hoe kun je leren discussiëren”. Ook gaat de complete Ondernemingsraad twee keer per jaar op training met een externe trainer.

Verkiezingen en deelname Ondernemingsraad


Om de vier jaar wordt er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen en worden de taken opnieuw verdeeld. Hierbij mag het huidige lid van de Ondernemingsraad zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen. Maar om de achterban zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, wordt er een oproep gedaan aan alle medewerkers van Waardeburgh die langer dan 1 jaar in dienst zijn om in de Ondernemingsraad deel te nemen. Dit zodat er steeds nieuwe gemotiveerde medewerkers in de Ondernemingsraad zitting nemen.

Heeft u vragen over of voor de ondernemingsraad, neemt u dan contact op via de mail ondernemingsraad@waardeburgh.nl of met de ambtelijk secretaris Annie Versteeg, bereikbaar via telefoonnummer (06) 35 11 27 38.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland