VVAR

Verpleegkundigen en Verzorgende Adviesraad

De VVAR adviseert op beroepsinhoudelijke basis aan de Raad van Bestuur en het Management Team om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VVAR namens de zorgmedewerkers een stem in het korte- en langetermijnbeleid van Waardeburgh. Daarnaast stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

Wat is de VVAR?


De VVAR is een adviesorgaan dat de schakel vormt tussen de beroepsgroep, het kernteam, de gremia en het professionele netwerk van Waardeburgh. De VVAR levert bouwstenen voor het beleid aan de directie over zaken die het verpleegkundig en verzorgend beroep betreffen. De VVAR doet dit vanuit verpleegkundige en verzorgende optiek, volgens de normen die gelden binnen de Waardeburgh en volgens de professionele normen die gelden voor de beroepsgroep. De VVAR werkt samen en stemt af met boven genoemde groepen om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van het beroep.

Wat doet de VVAR?


De VVAR is er voor en namens medewerkers. Ze kan bijdragen aan:
Verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten.
Een beleid dat nog beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
Een grotere betrokkenheid van de zorgmedewerkers bij de koers van de organisatie.
Verbreding van het draagvlak binnen Stichting Waardeburgh voor nieuw beleid.

Hoe doet de VVAR dat?


De VVAR biedt een plek aan zorgmedewerkers om over de kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening mee te kunnen praten en dit steeds weer opnieuw onder de aandacht te kunnen brengen.

Heeft u vragen over of voor de VVAR, neemt u dan contact op via de mail VVAR@waardeburgh.nl

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland