ANBI-status

Stichting Waardeburgh heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Vrienden van Waardeburgh staat al bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Een voorwaarde is dat op de website een aantal gegevens staan.

Naam


Stichting Waardeburgh
Stichting Vrienden van Waardeburgh

Fiscaal nummer


857157279
852300384

KvK


67742858
56783663

Contactgegevens


Telefoonnummer: 0800 - 456 0 456
E-mailadres: info@waardeburgh.nl

Bestuurssamenstelling en namen leden


Eénhoofdige raad van bestuur, de heer G. (Gijsbert) Buijs, voorzitter raad van bestuur

Het bestuur van de Vrienden van Waardeburgh vindt u op deze pagina.

Strategisch ontwikkelplan


Zie Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 (Waardeburgh)
Zie beleidsplan (Vrienden van Waardeburgh)

Beloningsbeleid


Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele cao VVT. Bestuurders worden betaald binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De Stichting Vrienden van Waardeburgh heeft geen beloningsbeleid; de bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

Doelstelling


Waardeburgh


Waardeburgh is een organisatie die, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zorg en ondersteuning biedt aan ouder-wordende-mensen die een beroep op ons doen. Waardeburgh staat bekend als een organisatie die oudere mensen ondersteunt in een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. Waardeburgh garandeert een kwalitatief hoogwaardige en goed afgestemde zorg. Thuis of in een passende woonomgeving verleent Waardeburgh haar diensten.

Stichting Vrienden van Waardeburgh


De stichting Vrienden van Waardeburgh wil het leven en welzijn van de bewoners van de zorgcentra en waar mogelijk ook van de thuiswonende cliënten van Waardeburgh nog aangenamer maken. Dat doen wij door kleinschalige projecten te realiseren, waarvoor geen geld beschikbaar is vanuit de reguliere budgetten. Het gaat hierbij niet om individuele wensen, maar om projecten waar veel bewoners van kunnen genieten. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een bijdrage voor de aanleg of herinrichting van de tuin.

Verslag activiteiten


Zie jaarverslag (Waardeburgh)
Zie jaarverslag (Vrienden van Waardeburgh)

Financiële verantwoording


Zie jaarverslag (Waardeburgh)
De jaarrekening van Waardeburgh kan geraadpleegd worden via de website www.jaarverantwoordingzorg.nl
Kies ‘Gegevens bekijken’. Klik dan op ‘Archief DigiMV’ en vul de onderstaande velden in:
Instellingsnaam: Waardeburgh en Plaats: Sliedrecht
Zie jaarrekening (Vrienden van Waardeburgh)

Verplicht gebruik van standaardformulieren publicatieplicht door grote ANBI’s


Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren. Download het ANBI-formulier van Waardeburgh

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland